रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

19° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

2

वास्तविक तापमान

17° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

3

वास्तविक तापमान

23° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

4

वास्तविक तापमान

24° नि 4°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

5

वास्तविक तापमान

25° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

6

वास्तविक तापमान

25° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

7

वास्तविक तापमान

26° नि 5°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

8

वास्तविक तापमान

26° नि 5°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

9

वास्तविक तापमान

30° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

10

वास्तविक तापमान

28° नि 4°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

11

वास्तविक तापमान

26° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

12

वास्तविक तापमान

24° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

13

वास्तविक तापमान

17° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

14

वास्तविक तापमान

18° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

15

वास्तविक तापमान

21° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

16

वास्तविक तापमान

24° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

17

वास्तविक तापमान

25° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

18

वास्तविक तापमान

30° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

19

वास्तविक तापमान

30° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

20

वास्तविक तापमान

28° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

21

वास्तविक तापमान

30° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

22

वास्तविक तापमान

30° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

23

वास्तविक तापमान

33° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

24

वास्तविक तापमान

30° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

25

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

26

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 12°

27

वास्तविक तापमान

29° नि 5°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 12°

28

वास्तविक तापमान

30° नि 6°

ऐतिहासिक औसत

28° नि 12°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2015