रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

जनवरी 26

वास्तविक तापमान

27° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

27

वास्तविक तापमान

27° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

28

वास्तविक तापमान

26° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

29

वास्तविक तापमान

26° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

30

वास्तविक तापमान

26° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

31

वास्तविक तापमान

26° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 10°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

23° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

2

वास्तविक तापमान

27° नि 6°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

3

वास्तविक तापमान

29° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

4

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

5

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

6

वास्तविक तापमान

28° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

7

वास्तविक तापमान

26° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

8

वास्तविक तापमान

24° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

9

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 10°

10

वास्तविक तापमान

30° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

11

वास्तविक तापमान

28° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

12

वास्तविक तापमान

28° नि 6°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

13

वास्तविक तापमान

30° नि 6°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

14

वास्तविक तापमान

30° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

15

वास्तविक तापमान

25° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

16

वास्तविक तापमान

30° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

17

वास्तविक तापमान

31° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

26° नि 11°

18

वास्तविक तापमान

30° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

19

वास्तविक तापमान

30° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

20

वास्तविक तापमान

27° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

21

वास्तविक तापमान

30° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

22

वास्तविक तापमान

30° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

23

वास्तविक तापमान

29° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

24

वास्तविक तापमान

29° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

25

वास्तविक तापमान

27° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 11°

26

वास्तविक तापमान

30° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 12°

27

वास्तविक तापमान

28° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

27° नि 12°

28

वास्तविक तापमान

31° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

28° नि 12°

मार्च 1

वास्तविक तापमान

32° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

28° नि 12°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2014