रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

फरवरी 23

वास्तविक तापमान

25° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 7°

24

वास्तविक तापमान

25° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 7°

25

वास्तविक तापमान

26° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

26

वास्तविक तापमान

24° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

27

वास्तविक तापमान

26° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

28

वास्तविक तापमान

28° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

मार्च 1

वास्तविक तापमान

29° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

2

वास्तविक तापमान

28° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

3

वास्तविक तापमान

26° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

4

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

5

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

6

वास्तविक तापमान

26° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

7

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

8

वास्तविक तापमान

24° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

9

वास्तविक तापमान

24° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

10

वास्तविक तापमान

22° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

11

वास्तविक तापमान

26° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

12

वास्तविक तापमान

28° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

13

वास्तविक तापमान

26° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

14

वास्तविक तापमान

28° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

15

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

16

वास्तविक तापमान

30° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

17

वास्तविक तापमान

24° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

18

वास्तविक तापमान

26° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

19

वास्तविक तापमान

29° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

20

वास्तविक तापमान

28° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

21

वास्तविक तापमान

30° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

22

वास्तविक तापमान

31° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

23

वास्तविक तापमान

29° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

24

वास्तविक तापमान

30° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

25

वास्तविक तापमान

28° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

26

वास्तविक तापमान

27° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

27

वास्तविक तापमान

28° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

28

वास्तविक तापमान

30° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

29

वास्तविक तापमान

28° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

30

वास्तविक तापमान

26° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

31

वास्तविक तापमान

27° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

अप्रैल 1

वास्तविक तापमान

26° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

2

वास्तविक तापमान

29° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

3

वास्तविक तापमान

27° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

4

वास्तविक तापमान

29° नि 15°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

5

वास्तविक तापमान

29° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

तापमान ग्राफ़ मार्च 2014