रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

जनवरी 26

वास्तविक तापमान

23° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

27

वास्तविक तापमान

25° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

28

वास्तविक तापमान

25° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

29

वास्तविक तापमान

23° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

30

वास्तविक तापमान

24° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

31

वास्तविक तापमान

24° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

27° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

2

वास्तविक तापमान

25° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

3

वास्तविक तापमान

26° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

4

वास्तविक तापमान

27° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 6°

5

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

6

वास्तविक तापमान

24° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

7

वास्तविक तापमान

24° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

8

वास्तविक तापमान

25° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

9

वास्तविक तापमान

25° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

10

वास्तविक तापमान

25° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

11

वास्तविक तापमान

26° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

12

वास्तविक तापमान

25° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

13

वास्तविक तापमान

26° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 6°

14

वास्तविक तापमान

25° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

15

वास्तविक तापमान

25° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

16

वास्तविक तापमान

26° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

17

वास्तविक तापमान

27° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

18

वास्तविक तापमान

27° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

19

वास्तविक तापमान

27° नि 9°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

20

वास्तविक तापमान

27° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

21

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 6°

22

वास्तविक तापमान

26° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 7°

23

वास्तविक तापमान

25° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 7°

24

वास्तविक तापमान

25° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

21° नि 7°

25

वास्तविक तापमान

26° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

26

वास्तविक तापमान

24° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

27

वास्तविक तापमान

26° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

28

वास्तविक तापमान

28° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

मार्च 1

वास्तविक तापमान

29° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

22° नि 7°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2014