, °C
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 26-06

वास्तविक तापमान

27° /19°

ऐतिहासिक औसत

27°/19°

सोम. 27-06

वास्तविक तापमान

28° /19°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

मंगल. 28-06

वास्तविक तापमान

25° /19°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

बुध. 29-06

वास्तविक तापमान

27° /20°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

गुरु. 30-06

वास्तविक तापमान

24° /21°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

शुक्र. 01-07

वास्तविक तापमान

25° /21°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

शनि. 02-07

वास्तविक तापमान

25° /20°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

रवि. 03-07

वास्तविक तापमान

25° /20°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

सोम. 04-07

वास्तविक तापमान

24° /21°

ऐतिहासिक औसत

27°/20°

मंगल. 05-07

वास्तविक तापमान

24° /20°

ऐतिहासिक औसत

27°/21°

बुध. 06-07

वास्तविक तापमान

23° /19°

ऐतिहासिक औसत

27°/21°

गुरु. 07-07

वास्तविक तापमान

27° /19°

ऐतिहासिक औसत

27°/21°

शुक्र. 08-07

वास्तविक तापमान

29° /20°

ऐतिहासिक औसत

27°/21°

शनि. 09-07

वास्तविक तापमान

30° /22°

ऐतिहासिक औसत

28°/21°

रवि. 10-07

वास्तविक तापमान

29° /21°

ऐतिहासिक औसत

28°/21°

सोम. 11-07

वास्तविक तापमान

31° /21°

ऐतिहासिक औसत

28°/21°

मंगल. 12-07

वास्तविक तापमान

28° /22°

ऐतिहासिक औसत

28°/21°

बुध. 13-07

वास्तविक तापमान

26° /22°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

गुरु. 14-07

वास्तविक तापमान

29° /22°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

शुक्र. 15-07

वास्तविक तापमान

28° /23°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

शनि. 16-07

वास्तविक तापमान

23° /20°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

रवि. 17-07

वास्तविक तापमान

22° /20°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

सोम. 18-07

वास्तविक तापमान

26° /20°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

मंगल. 19-07

वास्तविक तापमान

29° /21°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

बुध. 20-07

वास्तविक तापमान

31° /23°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

गुरु. 21-07

वास्तविक तापमान

31° /24°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

शुक्र. 22-07

वास्तविक तापमान

32° /25°

ऐतिहासिक औसत

28°/22°

शनि. 23-07

वास्तविक तापमान

29° /25°

ऐतिहासिक औसत

28°/23°

रवि. 24-07

वास्तविक तापमान

28° /25°

ऐतिहासिक औसत

28°/23°

सोम. 25-07

वास्तविक तापमान

29° /25°

ऐतिहासिक औसत

28°/23°

मंगल. 26-07

वास्तविक तापमान

29° /24°

ऐतिहासिक औसत

28°/23°

बुध. 27-07

वास्तविक तापमान

28° /25°

ऐतिहासिक औसत

28°/23°

गुरु. 28-07

वास्तविक तापमान

27° /24°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

शुक्र. 29-07

वास्तविक तापमान

27° /22°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

शनि. 30-07

वास्तविक तापमान

31° /24°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

रवि. 31-07

वास्तविक तापमान

30° /26°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

सोम. 01-08

वास्तविक तापमान

30° /24°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

मंगल. 02-08

वास्तविक तापमान

29° /24°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

बुध. 03-08

वास्तविक तापमान

31° /25°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

गुरु. 04-08

वास्तविक तापमान

31° /25°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

शुक्र. 05-08

वास्तविक तापमान

32° /26°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

शनि. 06-08

वास्तविक तापमान

32° /25°

ऐतिहासिक औसत

29°/23°

तापमान ग्राफ़ जुलाई 2016

40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न