उच्च निम्न वर्षा बर्फ पूर्वानुमान औसत उच्च औसत निम्न
बुध.
01-06-2016
20° 15° 0 मिमी 0 सेमी   24° 16°
गुरु.
02-06-2016
19° 13° 0 मिमी 0 सेमी   24° 16°
शुक्र.
03-06-2016
22° 11° 0 मिमी 0 सेमी   24° 16°
शनि.
04-06-2016
27° 14° 1 मिमी 0 सेमी   24° 16°
रवि.
05-06-2016
22° 17° 2 मिमी 0 सेमी   24° 16°
सोम.
06-06-2016
24° 15° 0 मिमी 0 सेमी   24° 17°
मंगल.
07-06-2016
23° 19° 2 मिमी 0 सेमी   24° 17°
बुध.
08-06-2016
26° 17° 0 मिमी 0 सेमी   24° 17°
गुरु.
09-06-2016
22° 19° 4 मिमी 0 सेमी   24° 17°
शुक्र.
10-06-2016
23° 17° 0 मिमी 0 सेमी   25° 17°
शनि.
11-06-2016
28° 18° 0 मिमी 0 सेमी   25° 17°
रवि.
12-06-2016
28° 20° 3 मिमी 0 सेमी   25° 18°
सोम.
13-06-2016
22° 20° 15 मिमी 0 सेमी   25° 18°
मंगल.
14-06-2016
24° 20° 1 मिमी 0 सेमी   25° 18°
बुध.
15-06-2016
31° 19° 0 मिमी 0 सेमी   25° 18°
गुरु.
16-06-2016
29° 21° 7 मिमी 0 सेमी   25° 18°
शुक्र.
17-06-2016
26° 19° 7 मिमी 0 सेमी   25° 18°
शनि.
18-06-2016
25° 17° 0 मिमी 0 सेमी   26° 18°
रवि.
19-06-2016
29° 20° 6 मिमी 0 सेमी   26° 19°
सोम.
20-06-2016
27° 22° 0 मिमी 0 सेमी   26° 19°
मंगल.
21-06-2016
27° 21° 1 मिमी 0 सेमी   26° 19°
बुध.
22-06-2016
25° 22° 2 मिमी 0 सेमी   26° 19°
गुरु.
23-06-2016
24° 20° 7 मिमी 0 सेमी   26° 19°
शुक्र.
24-06-2016
          26° 19°
शनि.
25-06-2016
24° 15° 12 मिमी 0 सेमी बौछारें 26° 19°
रवि.
26-06-2016
23° 14° 2 मिमी 0 सेमी एक या दो बौछारें 26° 19°
सोम.
27-06-2016
27° 16° 3 मिमी 0 सेमी बढ़ते बादल 27° 20°
मंगल.
28-06-2016
24° 18° 25 मिमी 0 सेमी बारिश के आवर्तन 27° 20°
बुध.
29-06-2016
23° 19° 31 मिमी 0 सेमी बारिश के आवर्तन 27° 20°
गुरु.
30-06-2016
26° 18° 8 मिमी 0 सेमी बारिश की संभावना 27° 20°

तापमान ग्राफ़ जून 2016