, °C
Date अधि/नि वर्षण बर्फ पूर्वानुमान औसत अधि / नि
गुरु. 33°/22° 0 मिमी 0 सेमी   28°/22°
शुक्र. 30°/23° 0 मिमी 0 सेमी   28°/22°
शनि. 33°/25° 0 मिमी 0 सेमी   28°/22°
रवि. 32°/24° 3 मिमी 0 सेमी   28°/22°
सोम. 33°/25° 0 मिमी 0 सेमी   27°/22°
मंगल. 32°/26° 0 मिमी 0 सेमी   27°/21°
बुध. 30°/25° 5 मिमी 0 सेमी   27°/21°
गुरु. 30°/25° 12 मिमी 0 सेमी   27°/21°
शुक्र. 33°/23° 0 मिमी 0 सेमी   27°/21°
शनि. 31°/23° 0 मिमी 0 सेमी   27°/21°
रवि. 26°/21° 6 मिमी 0 सेमी   27°/21°
सोम. 28°/22° 0 मिमी 0 सेमी   27°/21°
मंगल. 24°/21° 35 मिमी 0 सेमी   26°/21°
बुध. 27°/21° 0 मिमी 0 सेमी   26°/21°
गुरु. 26°/22° 24 मिमी 0 सेमी   26°/21°
शुक्र. 24°/22° 4 मिमी 0 सेमी   26°/20°
शनि. 29°/22° 0 मिमी 0 सेमी   26°/20°
रवि. 27°/23° 1 मिमी 0 सेमी   26°/20°
सोम. 23°/20° 14 मिमी 0 सेमी   25°/20°
मंगल. 20°/18° 95 मिमी 0 सेमी   25°/20°
बुध. 23°/18° 6 मिमी 0 सेमी   25°/20°
गुरु. 21°/18° 62 मिमी 0 सेमी   25°/19°
शुक्र. 22°/19° 17 मिमी 0 सेमी   25°/19°
शनि. 24°/21° 11 मिमी 0 सेमी   25°/19°
रवि. 28°/20° 0 मिमी 0 सेमी   24°/19°
सोम. 30°/22° 0 मिमी 0 सेमी   24°/19°
मंगल. 30°/23° 0 मिमी 0 सेमी   24°/19°
बुध.         24°/19°
गुरु. 27°/18° 11 मिमी 0 सेमी

बारिश के आवर्तन

24°/18°
शुक्र. 23°/18° 0 मिमी 0 सेमी

बादल और सूरज

23°/18°

तापमान ग्राफ़ सितम्बर 2016

40 30 20 10 आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न पूर्वा उच पूर्वा नि