रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

अगस्त 31

वास्तविक तापमान

22° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

20° नि 12°

सितम्बर 1

वास्तविक तापमान

19° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

2

वास्तविक तापमान

23° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

3

वास्तविक तापमान

24° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

4

वास्तविक तापमान

21° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

5

वास्तविक तापमान

21° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

6

वास्तविक तापमान

22° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

7

वास्तविक तापमान

22° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 12°

8

वास्तविक तापमान

22° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 11°

9

वास्तविक तापमान

22° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 11°

10

वास्तविक तापमान

21° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

19° नि 11°

11

वास्तविक तापमान

18° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

12

वास्तविक तापमान

24° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

13

वास्तविक तापमान

21° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

14

वास्तविक तापमान

21° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

15

वास्तविक तापमान

22° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

16

वास्तविक तापमान

24° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

17

वास्तविक तापमान

21° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

18

वास्तविक तापमान

26° नि 15°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

19

वास्तविक तापमान

24° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

18° नि 11°

कल 20

ऐतिहासिक औसत

17° नि 11°

आज 21

बादल और सूरज
18° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 10°

22

आंशिक रूप से धूप
17° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 10°

23

बादल तथा सूरज का समय
18° नि 10°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 10°

24

बादल तथा सूरज का समय
19° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 10°

25

बादल तथा सूरज का समय
20° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 10°

26

आंशिक रूप से धूप
20° नि 13°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 9°

27

बादल तथा सूरज का समय
19° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 9°

28

बादल और सूरज
20° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

17° नि 9°

29

अधिकांशत: धूप वाला
19° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

30

बादल और सूरज
19° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

अक्तूबर 1

धूप वाला
19° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

2

बादल और सूरज
17° नि 6°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

3

बादल और सूरज
14° नि 7°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

4

शायद एक बौछार
17° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

16° नि 9°

तापमान ग्राफ़ सितम्बर 2014