उच्च निम्न वर्षा बर्फ पूर्वानुमान औसत उच्च औसत निम्न
सोम.
01-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी   34° 21°
मंगल.
02-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 21°
बुध.
03-09-2014
36° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 21°
गुरु.
04-09-2014
40° 25° 0 मिमी 0 सेमी   33° 21°
शुक्र.
05-09-2014
34° 25° 0 मिमी 0 सेमी   33° 21°
शनि.
06-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 21°
रवि.
07-09-2014
37° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 20°
सोम.
08-09-2014
33° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 20°
मंगल.
09-09-2014
33° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 20°
बुध.
10-09-2014
32° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 20°
गुरु.
11-09-2014
33° 24° 0 मिमी 0 सेमी   33° 20°
शुक्र.
12-09-2014
33° 24° 0 मिमी 0 सेमी   32° 20°
शनि.
13-09-2014
32° 23° 0 मिमी 0 सेमी   32° 20°
रवि.
14-09-2014
33° 23° 0 मिमी 0 सेमी   32° 20°
सोम.
15-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी   32° 20°
मंगल.
16-09-2014
39° 24° 0 मिमी 0 सेमी   32° 20°
बुध.
17-09-2014
          32° 20°
गुरु.
18-09-2014
33° 23° 0 मिमी 0 सेमी अधिकांशत: धूप वाला 32° 20°
शुक्र.
19-09-2014
32° 22° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 32° 20°
शनि.
20-09-2014
31° 22° 0 मिमी 0 सेमी अधिकांशत: धूप वाला 32° 20°
रवि.
21-09-2014
31° 21° 0 मिमी 0 सेमी अधिकांशत: धूप वाला 32° 20°
सोम.
22-09-2014
33° 22° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 32° 20°
मंगल.
23-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 32° 20°
बुध.
24-09-2014
34° 24° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 32° 20°
गुरु.
25-09-2014
34° 22° 0 मिमी 0 सेमी अधिकांशत: धूप वाला 32° 19°
शुक्र.
26-09-2014
35° 23° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 31° 19°
शनि.
27-09-2014
37° 24° 0 मिमी 0 सेमी बहुत गर्म 31° 19°
रवि.
28-09-2014
37° 24° 0 मिमी 0 सेमी बहुत गर्म 31° 19°
सोम.
29-09-2014
37° 23° 0 मिमी 0 सेमी बहुत गर्म 31° 19°
मंगल.
30-09-2014
33° 19° 0 मिमी 0 सेमी धूप वाला 31° 19°

तापमान ग्राफ़ सितम्बर 2014