रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

जून 1

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

2

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

3

वास्तविक तापमान

32° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

4

वास्तविक तापमान

34° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

5

वास्तविक तापमान

33° नि 23°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

6

वास्तविक तापमान

28° नि 23°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

7

वास्तविक तापमान

28° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

8

वास्तविक तापमान

35° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

9

वास्तविक तापमान

32° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

10

वास्तविक तापमान

30° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

11

वास्तविक तापमान

28° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

12

वास्तविक तापमान

34° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

13

वास्तविक तापमान

34° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

14

वास्तविक तापमान

36° नि 23°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

15

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

16

वास्तविक तापमान

36° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

17

वास्तविक तापमान

33° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

18

वास्तविक तापमान

34° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

19

वास्तविक तापमान

34° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

20

वास्तविक तापमान

31° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

21

वास्तविक तापमान

31° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

22

वास्तविक तापमान

30° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

23

वास्तविक तापमान

32° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

24

वास्तविक तापमान

31° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

25

वास्तविक तापमान

29° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

26

वास्तविक तापमान

34° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

27

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

28

वास्तविक तापमान

36° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

29

वास्तविक तापमान

34° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

30

वास्तविक तापमान

32° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

जुलाई 1

वास्तविक तापमान

32° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

2

वास्तविक तापमान

34° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

3

वास्तविक तापमान

34° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

4

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

5

वास्तविक तापमान

36° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

उपलब्ध नहीं नि उपलब्ध नहीं

तापमान ग्राफ़ जून 2014