יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת

מרץ 1

טמפרטורה בפועל

8° נ' 4°

ממוצע היסטורי

7° נ' -1°

2

טמפרטורה בפועל

12° נ' 3°

ממוצע היסטורי

7° נ' 0°

3

טמפרטורה בפועל

8° נ' 0°

ממוצע היסטורי

8° נ' 0°

4

טמפרטורה בפועל

11° נ' -2°

ממוצע היסטורי

8° נ' 0°

5

טמפרטורה בפועל

9° נ' 1°

ממוצע היסטורי

8° נ' 1°

6

טמפרטורה בפועל

9° נ' 0°

ממוצע היסטורי

8° נ' 1°

7

טמפרטורה בפועל

10° נ' -1°

ממוצע היסטורי

8° נ' 1°

8

טמפרטורה בפועל

11° נ' -2°

ממוצע היסטורי

9° נ' 1°

9

טמפרטורה בפועל

12° נ' -2°

ממוצע היסטורי

9° נ' 1°

10

טמפרטורה בפועל

16° נ' 0°

ממוצע היסטורי

9° נ' 1°

11

טמפרטורה בפועל

13° נ' 2°

ממוצע היסטורי

9° נ' 1°

12

טמפרטורה בפועל

8° נ' 5°

ממוצע היסטורי

9° נ' 1°

13

טמפרטורה בפועל

9° נ' 4°

ממוצע היסטורי

9° נ' 2°

14

טמפרטורה בפועל

7° נ' 3°

ממוצע היסטורי

10° נ' 2°

15

טמפרטורה בפועל

12° נ' 4°

ממוצע היסטורי

10° נ' 2°

16

טמפרטורה בפועל

16° נ' 6°

ממוצע היסטורי

11° נ' 2°

17

טמפרטורה בפועל

15° נ' 3°

ממוצע היסטורי

11° נ' 2°

18

טמפרטורה בפועל

12° נ' 3°

ממוצע היסטורי

11° נ' 2°

19

טמפרטורה בפועל

12° נ' 1°

ממוצע היסטורי

11° נ' 2°

20

טמפרטורה בפועל

12° נ' 1°

ממוצע היסטורי

11° נ' 3°

21

טמפרטורה בפועל

16° נ' -1°

ממוצע היסטורי

11° נ' 3°

22

טמפרטורה בפועל

15° נ' 2°

ממוצע היסטורי

12° נ' 3°

23

טמפרטורה בפועל

13° נ' -1°

ממוצע היסטורי

12° נ' 3°

24

טמפרטורה בפועל

16° נ' 1°

ממוצע היסטורי

12° נ' 3°

25

טמפרטורה בפועל

16° נ' 6°

ממוצע היסטורי

12° נ' 3°

26

טמפרטורה בפועל

19° נ' 8°

ממוצע היסטורי

12° נ' 3°

27

טמפרטורה בפועל

13° נ' 8°

ממוצע היסטורי

13° נ' 3°

28

טמפרטורה בפועל

12° נ' 6°

ממוצע היסטורי

13° נ' 4°

29

טמפרטורה בפועל

13° נ' 4°

ממוצע היסטורי

13° נ' 4°

30

טמפרטורה בפועל

12° נ' 6°

ממוצע היסטורי

13° נ' 4°

31

טמפרטורה בפועל

13° נ' 3°

ממוצע היסטורי

13° נ' 4°

אפר 1

טמפרטורה בפועל

11° נ' 3°

ממוצע היסטורי

13° נ' 4°

2

טמפרטורה בפועל

10° נ' 2°

ממוצע היסטורי

14° נ' 4°

3

טמפרטורה בפועל

9° נ' 1°

ממוצע היסטורי

14° נ' 4°

4

טמפרטורה בפועל

11° נ' -1°

ממוצע היסטורי

14° נ' 5°

גרף טמפרטורה מרץ 2015