, °C‏

مکانهای اخیر من

يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه

يكشنبه 01/01

دمای واقعی

29° /11°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دوشنبه 02/01

دمای واقعی

29° /9°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

سه شنبه 03/01

دمای واقعی

25° /8°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

چهارشنبه 04/01

دمای واقعی

24° /10°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

پنجشنبه 05/01

دمای واقعی

23° /8°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

جمعه 06/01

دمای واقعی

22° /5°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

شنبه 07/01

دمای واقعی

21° /2°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

يكشنبه 08/01

دمای واقعی

22° /5°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دوشنبه 09/01

دمای واقعی

24° /4°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

سه شنبه 10/01

دمای واقعی

24° /7°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

چهارشنبه 11/01

دمای واقعی

25° /7°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

پنجشنبه 12/01

دمای واقعی

24° /8°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

جمعه 13/01

دمای واقعی

21° /6°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

شنبه 14/01

دمای واقعی

17° /3°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

يكشنبه 15/01

دمای واقعی

18° /0°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دوشنبه 16/01

دمای واقعی

20° /3°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

سه شنبه 17/01

دمای واقعی

20° /3°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

چهارشنبه 18/01

دمای واقعی

18° /3°

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دیروز

بالاترین میانگین

وجود ندارد

امروز

19° /6°
احتمال رگبار

بالاترین میانگین

وجود ندارد

شنبه

19° /6°
ابری

بالاترین میانگین

وجود ندارد

يكشنبه

19° /7°
ابر و خورشید

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دوشنبه

18° /4°
ابرهای متراکم شونده

بالاترین میانگین

وجود ندارد

سه شنبه

17° /-1°
غالباً آفتابی

بالاترین میانگین

وجود ندارد

چهارشنبه

15° /-1°
آفتاب درخشان

بالاترین میانگین

وجود ندارد

پنجشنبه

18° /1°
آفتاب درخشان

بالاترین میانگین

وجود ندارد

جمعه

21° /3°
آفتاب فراوان

بالاترین میانگین

وجود ندارد

شنبه

23° /5°
غالباً آفتابی

بالاترین میانگین

وجود ندارد

يكشنبه

21° /5°
تا حدودی آفتابی

بالاترین میانگین

وجود ندارد

دوشنبه

21° /3°
غالباً ابری

بالاترین میانگین

وجود ندارد

سه شنبه

19° /3°
غالباً آفتابی

بالاترین میانگین

وجود ندارد

چهارشنبه

20° /4°
ابر و خورشید

بالاترین میانگین

وجود ندارد

پنجشنبه

21° /3°
ابرها کنار رفته کمی آفتابی میشود

بالاترین میانگین

وجود ندارد

جمعه

18° /4°
ابری

بالاترین میانگین

وجود ندارد

شنبه

18° /3°
غالباً آفتابی

بالاترین میانگین

وجود ندارد

نمودار دما ژانويه 2017

30 20 10 0 -10 امروز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
حداکثر دمای واقعی حداقل دمای واقعی حداکثر پیشبینی حداقل پیشبینی